^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROGRAM  WŁASNY "WYBIERAM  SPORT"   W GRUPIE  KOTKÓW

            Dzieci w wieku 6 lat intensywnie się rozwijają zarówno pod względem intelektualnym, jak i fizycznym. Szybki wzrost sprzyja powstawaniu wad postawy, aby temu zapobiec należy od najwcześniejszych lat zwracać uwagę na prawidłową postawę ciała kształtując odpowiednie nawyki z tym związane, jak również zapewnić dzieciom możliwość zaspokojenia potrzeby ruchu. Jest to zadanie zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli w przedszkolu.

Aktywność ruchowa ma wpływ na zdrowie psychofizyczne dziecka a jego sprawność wynika z ilości doświadczeń i prób, które może przeprowadzić.
Im więcej ruchu zapewni się dzieciom w okresie przedszkolnym, im więcej możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu będą miały, tym będą zdrowsze.

W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój przedszkolaków należy w sposób jak najbardziej efektywny wykorzystywać czas, który dzieci spędzają w przedszkolu pamiętając
o różnych możliwościach i umiejętnościach dzieci, dostosowując proponowane zajęcia i zabawy do możliwości każdego dziecka. Stopniowanie trudności, zaciekawienie przedmiotem nowatorskie połączenie technicznych możliwości z zabawą ruchową, poznawaniem różnych dyscyplin sportowych, zdrowe współzawodnictwo, wprowadzanie zasad fair play w sporcie oraz wspólny śmiech i radość z osiągniętych wyników to gwarancja zrównoważonego rozwoju: psychicznego, intelektualnego, a także fizycznego.
Te wszystkie elementy zawiera  program własny - „Wybieram sport”.

Właściwa realizacja treści programu powinna w przyszłości umożliwić wytworzenie się właściwych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu, dbałość
o własne zdrowie i jego rozwój oraz uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności ruchowej. Program „Wybieram sport” ma na celu wskazanie dzieciom możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportowych, zachęcenie do poszukiwań nowych, nie omawianych na zajęciach, takich, które będą najbardziej odpowiadać dziecku i dawać mu najwięcej satysfakcji. Dziecko nie odkryje w sobie predyspozycji do jakiejś dyscypliny sportowej jeśli nie będzie miało okazji jej poznać, zmierzyć się z nią. Program „Wybieram sport” jest odpowiedzią właśnie na te potrzeby.

/Maria Jaworska-Nowok/

Zobacz zdjęcia...

Copyright 2014  Przedszkole nr 1 Goczałkowice-Zdrój