^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PAŹDZIERNIK W PRZEDSZKOLU

  • 22 październik 2019 r. (wtorek) godz. 10:00 – Spotkanie z pisarką książek dla dzieci Panią Izabelą Michta – spotkanie organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną,
  • 29 październik 2019r. (wtorek) godz. 9:20 – Baśniowa Kapela widowisko muzyczne „ Pierwsze koty za płoty” (cena 400,00 zł. Fundusz Rady Rodziców).

Coraz częściej mówi się, że kodowanie jest językiem przyszłości, z którym, podobnie jak z językiem angielskim dzieci powinny się oswajać już od najmłodszych lat. Kodowanie wymaga od dziecka dostrzegania i określania problemów oraz poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Programowanie uczy myślenia przyczynowo-skutkowego, które pozwala na dokładne przeanalizowanie problemu ale przede wszystkim uczy zgodnej i bezpiecznej współpracy w zespole.

W roku szkolnym 2019/2020 grupa Misie realizuje program „Uczymy dzieci programować” pod patronatem Edu Sense i Kodowanie na dywanie. Program ma na celu kształtowanie kompetencji matematycznych dzieci w szczególności zwracając uwagę na rozwijanie logicznego myślenia (analizowania i wnioskowania),  umiejętności pracy w zespole oraz kreatywności. W ramach programu rozpoczęliśmy innowację pedagogoczną „Zakodowane piątki”, która pozwoli na usystematyzowanie działań. Pierwszym etapem innowacji są wszelkie działania „offline” z wykorzystaniem maty przeznaczonej do nauki i ćwiczeń.. Podczas drugiego etapu wykorzystane zostaną roboty Cubetto i Ozobot.

Relacja z przeprowadzonych zajeć będzie umieszczona na naszej stronie internetowej w galerii pod nazwą „Zakodowanie piątki w grupie Misie”.
Będzie to folder otwarty, do którego systematycznie będą dokładane nowe zdjęcia.

 

Kamila Domka

800 080 222

Rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

 Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej - pdf (kliknij i otwórz)

Serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom:
Rodzicom, Dzieciom, Nauczycielom i Pracownikom Przedszkola, którzy wzięli udział w przygotowaniu Szlachetnej Paczki.

 !!!   KOMUNIKAT INSPEKTORA SANITARNEGO   !!!

ulotka informacyjna - pdf

 

 

TO JUŻ 40 LAT... - JUBILEUSZ NASZEGO PRZEDSZKOLA

"Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu
- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.."

/Robert Fulghum/

W styczniu tego roku nasze Przedszkole obchodziło 40-lecie swojego istnienia.

Kart z kalendarza ubyło niemało
I lat 40 szybko przeleciało.

Lecz jest coś w życiu,
Coś co się nie zmienia -
to najpiękniejsze przedszkolne wspomnienia.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku ze wspomnieniami o naszym przedszkolu oraz o tym co się w nim na co dzień dzieje:


OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE DLA DZIECKA 6-LETNIEGO – ZMIANY OD NOWEGO ROKU

      W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

Czytaj również: Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową – ustawa podpisana przez Prezydenta RP.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia również, że dotychczasowe przepisy obowiązują do 31 grudnia bieżącego roku. Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3 (a zatem i ustawy o systemie oświaty, zmienianej w art. 2, w tym w części dotyczącej pobierania opłat przez gminę za korzystanie z wychowania przedszkolnego) stosuje się po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2017.

Gminy do 31 grudnia 2016 roku mogą, jak dotychczas, pobierać od rodziców opłaty za pobyt ich dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza ustalony w gminie czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Z kolei po 1 stycznia 2017 r. (po rozpoczęciu nowego roku budżetowego) rady gminy powinny dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego. W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szanowni Rodzice zamieszczamy poniżej link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającego informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela i organu prowadzącego szkołę:

http://www.reformaedukacji.men.gov.pl/

Copyright 2014  Przedszkole nr 1 Goczałkowice-Zdrój