^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 Uczestniczymy w:

 

 

Alternative flash content

Requirements

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY DZIECKO ZAPISAĆ DO NASZEGO PRZEDSZKOLA? 

  • W dniach od 20 marca do 31 marca 2017 r. należy pobrać w kancelarii  „Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola nr 1”.
  • Wypełnić wniosek oraz pozostałą dokumentację i najpóźniej  31 marca 2017 r. w godzinach pracy Przedszkola tj. od 6.30 do 16.30.  złożyć w kancelarii  Przedszkola.
  • Pozostałe informacje i terminy dotyczące rekrutacji znajdą Państwo w poniżej załączonym Zarządzeniu Wójta Gminy Goczałkowice – Zdrój oraz Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zrój w sprawie określania kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publiczych przedszkoli.

Zarządzenie Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie rekrutacji do przedszkoli cz.1

Zarządzenie Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie rekrutacji do przedszkoli cz.2

(kliknij w link) plik pdf

Uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie określania kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Goczałkowice-Zdrój

DNI OTWARTE

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to przełomowy moment w życiu dziecka i jego Rodziców. Stanowi on często pierwszą okazję do kontaktu z grupą społeczną.
Aby ułatwić dzieciom proces przyszłej adaptacji i już teraz zapoznać z nowym miejscem, jakim jest nasze przedszkole zapraszamy dzieci wraz ze swoimi rodzicami bądź opiekunami na DNI OTWARTE w dniach 16 i 17 marca 2017r.
w godzinach od 9:45 do 12:00.

Chcemy, aby zajęcia te były dla dzieci okazją do zapoznania się z przedszkolem
i jednocześnie dostarczyły pozytywnych skojarzeń z nowym miejscem.
Aby umożliwiły wspólną zabawę w większej grupie rówieśniczej.

W planie zabawy grupowe, zabawy z muzyką, prace plastyczne oraz teatrzyk. Informujemy również, że obecność rodzica/opiekuna dziecka jest obowiązkowa podczas zajęć w ramach dni otwartych.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE DLA DZIECKA 6-LETNIEGO – ZMIANY OD NOWEGO ROKU

      W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

Czytaj również: Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową – ustawa podpisana przez Prezydenta RP.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia również, że dotychczasowe przepisy obowiązują do 31 grudnia bieżącego roku. Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3 (a zatem i ustawy o systemie oświaty, zmienianej w art. 2, w tym w części dotyczącej pobierania opłat przez gminę za korzystanie z wychowania przedszkolnego) stosuje się po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2017.

Gminy do 31 grudnia 2016 roku mogą, jak dotychczas, pobierać od rodziców opłaty za pobyt ich dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza ustalony w gminie czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Z kolei po 1 stycznia 2017 r. (po rozpoczęciu nowego roku budżetowego) rady gminy powinny dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego. W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Szanowni Rodzice !

W poniższym liście pragnę przekazać otrzymaną relację z wręczenia paczki rodzinie.

Tym samym pragnę jeszcze raz gorąco podziękować za Państwa zaangażowanie, wrażliwość oraz hojność. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że jesteście z nami i nasze przedsięwzięcia możemy realizować wspólnie.

Drodzy Rodzice tylko z Waszym udziałem mogliśmy uszczęśliwić Rodzinę, która bardzo potrzebowała wsparcia.

Z wyrazami szacunku Ewa Chojkowska,

nauczyciele i cały personel Przedszkola

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczaniu paczki (kliknij w link)

 

„Miarą wartości człowieka jest życzliwość i dobroć, która w połączeniu z innymi cnotami pozwala pomagać drugiemu człowiekowi"

          /św. Jan Paweł II/

 

 

Szanowni Rodzice zamieszczamy poniżej link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającego informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela i organu prowadzącego szkołę:

http://www.reformaedukacji.men.gov.pl/

W grupie I "Krasnale" w tym roku szkolnym realizujemy program autorski edukacji przedszkolnej pt.: „MALI BADACZE, DOCIEKLIWI ODKRYWCY”.

Program powstał  w celu zaspokojenia dziecięcej potrzeby poznawania poprzez działanie i doświadczanie oraz chęci do myślenia, ciągłego odkrywania i pogłębiania swojej wiedzy.

Głównym celem programu programu „MALI BADACZE, DOCIEKLIWI ODKRYWCY” jest rozwijanie zainteresowań dzieci wykraczających poza program wychowania przedszkolnego oraz wyjaśnianie zasad rządzących światem, aby dzieci potrafiły w nim samodzielnie działać. Podczas spotkań dzieci będą tworzyły mini laboratorium, w którym odbywać się będą eksperymenty i doświadczenia.

W tym roku szkolnym, tj. w miesiącu wrześniu i październiku zrealizowaliśmy już dwa zagadnienia tematyczne: "Owocowe przysmaki, które lubią dzieciaki" oraz "Czyste powietrze wokół nas - zabawy z wiatrem".

wychowawczynie

Ewelina Rolska

Monika Gerlich-Adamaszek

Informacje dotyczące ubezpieczenia dzieci

w roku szkolnym 2016/2017

Ubezpieczenie płatne 45zł od dziecka. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej. Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z nimi.

 

Dokumenty do pobrania:

druk szkody nnw hestia

OWU Biznes&Podróż Ustawa

postanowienia odmienne od owu

ulotka www hestia NNW_13_PP1

Zasady oceny uszczerbku dla lekarzy

Copyright 2014  Przedszkole nr 1 Goczałkowice-Zdrój