Charakterystyka przedszkola

Home Charakterystyka przedszkola

Publiczne Przedszkole nr 1 powstało w 1977 roku. W ponad stuletnim budynku mieszczą się cztery przestronne sale zabaw, duża szatnia, dwie łazienki, zaplecze kuchenne i gospodarcze. Sale wyposażone są w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka, ponad to znajduje się sala do zajęć logopedycznych, korekcyjnych oraz do zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wyposażona w sprzęt specjalistyczny. Zaplecze kuchenne i gospodarcze jest o wysokim standardzie użytkowym. W budynku mieszczą się dwie łazienki, przystosowane do użytkowania przez małe dzieci. Atutem placówki jest z całą pewnością duży zielony ogród, w którym dzieci mogą się bezpiecznie i przyjemnie bawić. Zdjęcia wnętrza naszego przedszkola można zobaczyć w zakładce: „O NAS/W OBIEKTYWIE”.

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu.” /Robert Fulghum/

Nasze Przedszkole jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Goczałkowice-Zdrój.
Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do godz.16.30. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy przedszkolne.
W roku szkolnym 2023/2024 wychowawcami poszczególnych grup są:
Grupa IV KOTKI – 3 latki – nauczyciele:
mgr Maria Jaworska-Nowok
Karolina Pustelnik

Grupa III LISKI – 4,5 latki – nauczyciele:
mgr Dorota Wojciech
mgr Agnieszka Spendel-Galus

mgr Anna Urdzoń

Grupa II MISIE– 5,6 latki – nauczyciele:
mgr Agnieszka Spendel-Galus
mgr Anna Urdzoń

Grupa I BIEDRONKI – 6 latki – nauczyciele:
mgr Monika Gerlich-Adamaszek
mgr Kamila Domka

Dwie grupy są zorganizowane na 9 godzin, jedna grupa na 8 godzin i jedna grupa na 10 godzin pobytu dzieci w przedszkolu.
Wszyscy nauczyciele posiadają właściwe kwalifikacje i przygotowanie do pracy z małym dzieckiem. 

W naszym przedszkolu dzieci czują się dobrze, są bezpieczne, uśmiechnięte i zadowolone, a dzięki szerokiej gamie kreatywnych  zabaw i ćwiczeń poznają i odkrywają otaczający świat, na miarę swoich potrzeb i możliwości. Zapewniamy im bogatą i ciekawą ofertę edukacyjną. Nasza działalność wychowawczo-edukacyjna  skupia się wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka, jego talentów, zdolności czy zainteresowań.
W pracy z dziećmi wykorzystujemy różnorodne, coraz to nowsze pomoce edukacyjne. Wszystkie proponowane przez nas działania są ze sobą integralnie powiązane tzn. obejmują zabawy i zajęcia rozwijające mowę, myślenie, pojęcia matematyczne, samodzielność, kreatywność, aktywność muzyczną, plastyczną, techniczną, motoryczną oraz zdrowotną w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczo-społecznym. Promujemy zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne. Ponadto, zapewniamy dzieciom terapię logopedyczną, dbamy o dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.

Pracujemy w oparciu o:
– Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego,
– programy wychowania przedszkolnego wybrane przez nauczycieli, programy własne -autorskie opracowane przez nauczycieli, tematyczne projekty edukacyjne, roczny plan pracy przedszkola, miesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktycznej, innowacje pedagogiczne;

Proces wychowawczo – dydaktyczny realizujemy poprzez metody i techniki aktywizujące:
– Metodę wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
– Pedagogikę Zabawy Klanza
– Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
– Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Bezpłatne zajęcia
organizowane w przedszkolu to: religia,  terapia logopedyczna i j. angielski. 

 Rodziców zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w codziennym życiu naszego przedszkola i współtworzenia jego oferty. Praca w naszym przedszkolu opiera się na podmiotowym i partnerskim traktowaniu dzieci oraz ich rodziców. Szczególną uwagę zwracamy na wzajemny szacunek i zrozumienie, życzliwą atmosferę i kulturę osobistą,  pozytywne nastawienie do otoczenia oraz wspieranie rodziny w zakresie rozwiązywania trudności i problemów wychowawczych oraz współpracę ze środowiskiem dla dobra społeczności przedszkolnej i lokalnej.