PODSUMOWANIE KONKURSU LOGOPEDYCZNO-PLASTYCZNEGO „RUMUJĘ I RYSUJĘ”
W dniach 18.10.21r. -19.11.21r. w Przedszkolu nr 1 i nr 2 w Goczałkowicach -Zdroju odbył się konkurs logopedyczno-plastyczny pt. „Rymuję i rysuję”. Przedszkolaki, uczęszczające na terapię logopedyczną, mogły wykonać pracę plastyczną, która miała zawierać jedną lub dwie pary rymujących się wyrazów. Konkurs miał rozwijać mowę, małą motorykę oraz percepcję słuchową dzieci, a także współpracę między dzieckiem, rodzicem oraz logopedą.
Na konkurs dotarły 33 prace. Wszystkie prace zawierały prawidłowe oraz ciekawe rymy. Jednakże pod względem estetycznym, pomysłowości oraz czasu włożonego w wykonanie pracy, miały bardzo zróżnicowany poziom. Z tego też względu komisja postanowiła przyznać 16 dzieciom szczególne wyróżnienia. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy.
Pani Karolina i pani Weronika

Drodzy Rodzice!

W związku ze wzrostem zakażeń Covid 19 w ostatnim czasie, uprzejmie informujemy, że ograniczamy wejście rodziców i opiekunów wszystkich dzieci w placówce (dotyczy to również dzieci z grupy najmłodszej Misie). Dzieci będą odbierane od rodziców przez panie z obsługi przy drzwiach wejściowych. Dziękujemy za wyrozumiałość.

W środę 10.11.2021r. obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Niepodległości. Nasze kochane przedszkolaki w każdej grupie odśpiewały uroczyście Mazurka Dąbrowskiego. Wzięliśmy udział w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Kochane Pszczółki również pięknie odśpiewały 4 zwrotki Hymnu Polski. Zamieszczamy fragment 🙂

LOGOPEDYCZNY  KONKURS  PLASTYCZNY
REGULAMIN
Temat konkursu: „Rymuję i rysuję”

Zdjęcia do rymu: Zdjęcia do rymu: “Miś-ryś”.

Konkurs organizowany jest przez mgr Weronikę Stasicką z Publicznego Przedszkola nr 2 i nr 1 oraz mgr Karolinę Siedlaczek z Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach Zdroju

Forma pracy: plastyczna
Technika: dowolna
Czas trwania konkursu:
od 18 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r.

Konkurs adresowany jest do dzieci, uczęszczających na terapię logopedyczną.

Celem konkursu jest:
– rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci
– prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych
-rozwijanie percepcji słuchowej
-współpraca logopedy, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.

Na konkurs należy dostarczyć pracę plastyczną, przedstawiającą parę (lub dwie pary) rymujących się wyrazów.

Prace należy składać u logopedy- u p. Karoliny (dzieci z Przedszkola nr 1) i u pani Weroniki (dzieci z Przedszkola nr 2) w opisanych kopertach (imię, nazwisko, grupa). Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy i drobne upominki.
                                               mgr Karolina Siedlaczek i mgr Weronika Stasicka

Oferta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (Pakiet NNW szkolne od Bezpieczny.pl) przeznaczonego dla uczniów i pracowników placówek oświatowo-wychowawczych

Tabela-bezpieczny – pdf
OWU – pdf
Oferta_przedszkole_0%_rabat_10_zwolnionych_2021 (1) – pdf
karta-produktu-bezpieczny (2) pdf

SZANOWNI RODZICE

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022 zapraszamy na spotkania informacyjno – organizacyjne wg harmonogramu:

Gr. “MISIE” (3-latki) wtorek 31 sierpnia 2021 r. godz. 17:00

Gr. “BIEDRONKI” (4-latki) wtorek 31 sierpnia 2021r.godz. 16.30

Gr. “PSZCZÓŁKI” (5-latki) – czwartek 2 września 2021r. godz. 17:00

Gr. “KOTKI” ( 6-latki) – czwartek 2 września 2021r. godz. 16.30

Prosimy o przybycie na spotkania w maseczkach oraz prosimy o  dezynfekcję rąk przy wejściu do przedszkola oraz zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m

Nowy rok szkolny rozpoczyna się w środę 1 września 2021r. Nasze przedszkole jest czynne w godzinach 6:30-16:30.

Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola. Wyjątek stanowi wejście na teren placówki  rodziców z dziećmi nowoprzyjętymi. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce oraz posiadać zakryte usta i nos. Przy oczekiwaniu w kolejce należy zachować bezpieczną odległość.

Dzieci przyprowadzamy do placówki w godzinach od 6.30 do 8.00.

W związku z powyższym od godz. 6.30 do godz. 8:00:

– dzieci 4, 5 i 6 – letnie przejmowane są od rodzica przez dyżurującego pracownika, który pomoże dziecku w czynnościach samoobsługowych w szatni i zaprowadzi do odpowiedniej sali,

– Rodzic z dzieckiem 3 – letnim kieruje się do szatni, rozbiera dziecko i przekazuje do odpowiedniej grupy. Rodzic zobowiązany jest do osłonięcia nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m,

Ta sama zasada obowiązuje podczas odbioru dziecka z placówki.

Za utrudnienia przepraszamy, ale wszystko to ma służyć bezpieczeństwu nas wszystkich !

Prosimy o uważne śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej .

Należy pamiętać, że do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe (bez kataru, kaszlu, temperatury, itp ).

Informacje dotyczące programu „PROFILAKTYKA 40PLUS”

pismo PPIS w Tychach – Profilaktyka 40PLUS – pdf

                                                                                                                                        Goczałkowice – Zdrój 16.06.2021 r.

                                                              Informacja

Informujemy Rodziców, że w związku z wolnymi miejscami, którymi dysponuje  Publiczne Przedszkole nr 2
w sierpniu 2021r.  istnieje możliwość przyjęcia 2 dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1.

Ponieważ Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli i żłobków nie uległy zmianie, zgłoszenie dziecka, które uczęszcza do naszego przedszkola, na dyżur sierpniowy w Przedszkolu nr 2 jest możliwe tylko w bardzo wyjątkowych  sytuacjach.

Zainteresowani powyższą informacją Rodzice, proszeni są  o kontakt z dyrektorem Publicznego Przedszkola nr 1 w formie  telefonicznej nr tel. 32 210 7267
do piątku 18.06.2021r. do godz. 12:30

                Ewa Chojkowska

 

Szanowni Państwo!

W przypadku kiedy aktualne wytyczne GIS z dnia 25.08.2020r. będą nadal obowiązywały, zgodnie z arkuszem organizacji pracy Przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 dyżur wakacyjny w Publicznym przedszkolu nr 1 przy ul. Szkolnej 15 odbędzie się w miesiącu lipcu. Dyżur wakacyjny będzie dotyczył tylko dzieci, które zapisane są do Publicznego
Przedszkola nr 1. W miesiącu sierpniu placówka będzie nieczynna z powodu przerwy wakacyjnej.
 
Chętnych rodziców, którzy chcą zapisać swoje dzieci na dyżur wakacyjny prosimy o kontakt telefoniczny bądź drogą mailową do dnia 31 maja 2021r.
 
 
_____________________________________________________________________________________________________
 
Szanowni Państwo,
Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z psycholog Beatą Liwowską przygotowało dla Państwa kolejny filmik w ramach naszego cyklu poradników edukacyjnych adresowanych do rodziców. Motywem przewodnim filmu jest rozwój dziecka. 
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu. Filmy przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa. Dlatego też gorąco zachęcamy do zamieszczania filmu na stronie internetowej Państwa placówki i w mediach społecznościowych.
Link do filmu: https://youtu.be/Eao2j4IoKPg
Wszystkie filmy przygotowane w ramach cyklu „CRL uczy rodziców” dostępne są na stronie: wspierajmarzenia.pl

Z poważaniem,
Janusz Bieńkowski
Prezes Centrum Rozwoju Lokalnego

___________________________________________________________________________________________________________________________________

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, iż od 10 do 12 maja 2021r. trwać będzie rekrutacyjne postępowanie uzupełniające. Rodziców dzieci, chcących wziąć udział w postępowaniu uzupełniającym prosimy o składanie dokumentów w wyżej określonym terminie. Wolę przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenie należy złożyć
w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju dopiero po zakwalifikowaniu kandydata (od 2 do 9 czerwca).

 

Dokumenty do pobrania:

karta zapisu 2021 – 2022 pdf pdf
oświadczenie – uczęszczanie rodzeństwa pdf
Oświadczenie – samotne wychowywanie pdf
Oświadczenie – wielodzietność pdf
oświadczenie – uczęszczanie rodzeństwa do żłobka/przedszkola pdf
 
Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Wójta Goczałkowice-Zdrój w sprawie rekrutacji do Publicznych Przedszkoli w naszej gminie:
zarządzenie Wójta pdf
 

 ___________________________________________________________________________

 
 
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostają przedszkola. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) oraz innych zgodnie z rozporządzeniem:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Od 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r. realizacja podstawy programowej we wszystkich grupach wiekowych będzie odbywać się zdalnie.

______________________________________

 

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

            Informujemy Rodziców o zakończeniu pierwszego etapu prac Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu nr 1 dla kandydatów  na rok szkolny 2021/2022. Informację o zakwalifikowaniu kandydata lub niezakwalifikowaniu kandydata otrzymają Rodzice w dniu jutrzejszym tj. 12 marca 2021 r. drogą telefoniczną  po uprzednim podaniu daty i miejsca urodzenia kandydata. Informację powyższą przekażą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju.

Przypominamy również Rodzicom o potwierdzeniu woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 
Oświadczenie należy dostarczyć do Publicznego Przedszkola nr 1 do 19.03.2021 r. w godzinach pracy przedszkola.

Wszystkie potrzebne dokumenty tj. karta zapisu dziecka do przedszkola oraz oświadczenia są dostępne do pobrania i wydrukowania w zakładce naszej strony „PRZEDSZKOLE/REKRUTACJA”