Metody i formy pracy

Home Metody i formy pracy
 „Powiedz mi a zapomnę
Pokaż mi a zapamiętam.
Pozwól mi działać a zrozumiem”
/Konfucjusz/

STOSOWANE  FORMY I METODY PRACY Z DZIEĆMI

Dzieci bawiące się w przedszkolu - obrazek

Podstawowymi formami organizacyjnymi jakimi pracujemy z naszymi najmłodszymi jest działalność zbiorowa z całą grupą, zespołowa oraz indywidualna.
Podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominująca w wychowaniu przedszkolnym.
Oprócz standardowych metod pracy z dziećmi czyli metod słownych, czynnych, oglądowych oraz aktywizujących na co dzień w naszej pracy stosujemy również nowatorskie metody, takie jak.:
– odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak,
– elementy metody M. Montessori,
– metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
– metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
– symultaniczno-sekwencyjna metoda czytania prof. Jagody Cieszyńskiej.
Dużym powodzeniem u dzieci cieszą się również:
– techniki twórczego myślenia,
– elementy metody Pedagogika Zabawy KLANZA,
– program rozwijający percepcję wzrokową Frostig-Horn,
– ćwiczenia i piosenkie M. Bogdanowicz,
– ćwiczenia grafomotoryczne H. Tymichovej,
– edukacja przez ruch – Doroty Dziamskiej.
W naszej codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej stwarzamy warunki sprzyjające wzmożonej aktywności twórczej dzieci. Metody aktywne uwzględniają indywidualne zainteresowania dziecka, skłaniają je do badania, eksperymentowania, eksplorowania – czyli działania, które jest podstawową formą poznawania i tworzenia się uogólnionych wyobrażeń o rzeczywistości. Zdobyte tą drogą doświadczenia dają dziecku wiele radości. Jego wiedza jest obszerniejsza, bardziej trwała i produktywna. Poza tym, rozwijają również takie istotne cechy osobowości dziecka, jak: poczucie odpowiedzialności, umiejętność pracy w zespole, respektowanie praw i autonomii innych, pozytywny obraz siebie, a także poczucie bezpieczeństwa.
PROGRAM na którym pracujemy:
  • „Od przedszkolaka do pierwszaka” Program wychowania przedszkolnego autorstwa Iwony Brody.