Metody i formy pracy

Home Metody i formy pracy

 

„Powiedz mi a zapomnę.

Pokaż mi a zapamiętam.

Pozwól mi działać a zrozumiem”

/Konfucjusz/


STOSOWANE  FORMY I METODY PRACY Z DZIEĆMI

Podstawowymi formami organizacyjnymi jakimi pracujemy z naszymi najmłodszymi jest działalność zbiorowa z całą grupą, zespołowa oraz indywidualna.

Podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominująca w wychowaniu przedszkolnym.

Oprócz standardowych metod pracy z dziećmi czyli metod słownych, czynnych, oglądowych oraz aktywizujących na co dzień w naszej pracy stosujemy również nowatorskie metody, takie jak.:

 • odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak,
 • elementy metody M. Montessori,
 • metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • symultaniczno-sekwencyjna metoda czytania prof. Jagody Cieszyńskiej.

Dużym powodzeniem u dzieci cieszą się również:

 • techniki twórczego myślenia,
 • elementy metody Pedagogika Zabawy KLANZA,
 • program rozwijający percepcję wzrokową Frostig-Horn,
 • ćwiczenia i piosenkie M. Bogdanowicz,
 • ćwiczenia grafomotoryczne H. Tymichovej,
 • edukacja przez ruch – Doroty Dziamskiej.

W naszej codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej stwarzamy warunki sprzyjające wzmożonej aktywności twórczej dzieci. Metody aktywne uwzględniają indywidualne zainteresowania dziecka, skłaniają je do badania, eksperymentowania, eksplorowania – czyli działania, które jest podstawową formą poznawania i tworzenia się uogólnionych wyobrażeń o rzeczywistości. Zdobyte tą drogą doświadczenia dają dziecku wiele radości. Jego wiedza jest obszerniejsza, bardziej trwała i produktywna. Poza tym, rozwijają również takie istotne cechy osobowości dziecka, jak: poczucie odpowiedzialności, umiejętność pracy w zespole, respektowanie praw i autonomii innych, pozytywny obraz siebie, a także poczucie bezpieczeństwa.

PROGRAM na którym pracujemy:

 • „Od przedszkolaka do pierwszaka” Program wychowania przedszkolnego autorstwa Iwony Brody.
 • „Mali badacze, dociekliwi odkrywcy” – program własny opracowany przez Ewelinę Rolską i Monikę Gerlich-Adamaszek realizowany w gr. I Krasnale w roku szkolnym 2016/2017.