Aktualności

Home Aktualności
Projekt edukacyjny "Każdy przedszkolak dobrze wie, zimą ptaki dokarmia się" ma na celu wdrożenie działań związanych z dokarmianiem ptaków w okresie zimowym i wczesnowiosennym. W toku projektu dzieci zdobędą wiedzę: jak i czym dokarmiać ptaki, samodzielnie wykonają grupowy karmnik a także będą dokonywały obserwacji ptaków przylatujących do karmnika. Każdy uczestnik programu stworzy własny atlas ptaków zimujących w Polsce i będzie prowadził własny dziennik obserwacji.
Program własny „ Adaptacja w przedszkolu” stworzony został , aby w jak najlepszy sposób pomóc dziecku w zaadaptowaniu się w nowym środowisku. Pierwsze dni, a nawet tygodnie w przedszkolu to czas doświadczania intensywnych przeżyć. Głównym celem jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa mając na uwadze jego indywidualne predyspozycje, szanując jego tożsamość.
Innowacja „Zakodowane piątki” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej. Inspiracją innowacji był program edukacyjny "Uczymy dzieci programować". Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.