Aktualności

Home Aktualności

 

Szanowni Państwo!

W przypadku kiedy aktualne wytyczne GIS z dnia 25.08.2020r. będą nadal obowiązywały, zgodnie z arkuszem organizacji pracy Przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 dyżur wakacyjny w Publicznym przedszkolu nr 1 przy ul. Szkolnej 15 odbędzie się w miesiącu lipcu. Dyżur wakacyjny będzie dotyczył tylko dzieci, które zapisane są do Publicznego
Przedszkola nr 1. W miesiącu sierpniu placówka będzie nieczynna z powodu przerwy wakacyjnej.
 
 
_____________________________________________________________________________________________________
 

 

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostają przedszkola. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) oraz innych zgodnie z rozporządzeniem:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Od 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r. realizacja podstawy programowej we wszystkich grupach wiekowych będzie odbywać się zdalnie.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

            Informujemy Rodziców o zakończeniu pierwszego etapu prac Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu nr 1 dla kandydatów  na rok szkolny 2021/2022. Informację o zakwalifikowaniu kandydata lub niezakwalifikowaniu kandydata otrzymają Rodzice w dniu jutrzejszym tj. 12 marca 2021 r. drogą telefoniczną  po uprzednim podaniu daty i miejsca urodzenia kandydata. Informację powyższą przekażą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju.

Przypominamy również Rodzicom o potwierdzeniu woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenie należy dostarczyć do Publicznego Przedszkola nr 1 do 19.03.2021 r. w godzinach pracy przedszkola.

Wszystkie potrzebne dokumenty tj. karta zapisu dziecka do przedszkola oraz oświadczenia są dostępne do pobrania i wydrukowania w zakładce naszej strony „PRZEDSZKOLE/REKRUTACJA”

Projekt edukacyjny "Każdy przedszkolak dobrze wie, zimą ptaki dokarmia się" ma na celu wdrożenie działań związanych z dokarmianiem ptaków w okresie zimowym i wczesnowiosennym. W toku projektu dzieci zdobędą wiedzę: jak i czym dokarmiać ptaki, samodzielnie wykonają grupowy karmnik a także będą dokonywały obserwacji ptaków przylatujących do karmnika. Każdy uczestnik programu stworzy własny atlas ptaków zimujących w Polsce i będzie prowadził własny dziennik obserwacji.
Program własny „ Adaptacja w przedszkolu” stworzony został , aby w jak najlepszy sposób pomóc dziecku w zaadaptowaniu się w nowym środowisku. Pierwsze dni, a nawet tygodnie w przedszkolu to czas doświadczania intensywnych przeżyć. Głównym celem jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa mając na uwadze jego indywidualne predyspozycje, szanując jego tożsamość.
Innowacja „Zakodowane piątki” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej. Inspiracją innowacji był program edukacyjny "Uczymy dzieci programować". Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.