^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

 „W dzieciństwie nie wiele zależy od nas samych, 

wiele zaś od tych, którzy są z nami” –                                                                        B.Rocławski

 

KADRA PEDAGOGICZNA

W przedszkolu zatrudniamy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym posiadają wszystkie nauczycielki. Najważniejsze jednak jest to, iż kochają pracę z dziećmi, są twórczy i zaangażowani w to co robią.

Dyrektor: mgr Ewa Chojkowska (nauczyciel dyplomowany)

Wykształcenie: Studium Wychowania Przedszkolnego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Wyższa Szkoła Administracji - Zarządzanie szkołą i placówką oświatową w zreformowanym systemie edukacji.

mgr Maria Rak (nauczyciel dyplomowany)

Wykształcenie: Studium Wychowania Przedszkolnego, Uniwersytet Śląski – Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej - Terapia Pedagogiczna, Trener szybkiego czytania i technik pamięciowych.

mgr Halina Piszczek (nauczyciel mianowany)

Wykształcenie: Studium Wychowania Przedszkolnego, Uniwersytet Śląski – Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

mgr Monika Gerlich-Adamaszek (nauczyciel dyplomowany)

Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym, Uniwersytet Śląski w Cieszynie - Terapia Pedagogiczna.

mgr Ewelina Rolska (nauczyciel dyplomowany)

Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Cieszynie – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Organizacja i zarządzanie w oświacie.

mgr Agnieszka Spendel-Galus (nauczyciel mianowany)

Wykształcenie: Akademia Pedagogiczna w Krakowie – Oligofrenopedagogika, Akademia Pedagogiczna im. M Grzegorzewskiej w Warszawie – Oligofrenopedagogika, Uniwersytet Śląski w Cieszynie – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna, Uniwersytet Śląski w Cieszynie - Terapia Pedagogiczna.

mgr Maria Jaworska-Nowok (nauczyciel mianowany)

Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Cieszynie – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne z propedeutyką języka angielskiego; Uniwersytet Śląski w Cieszynie – Oligofrenopedagogika, Uniwersytet Śląski w Cieszynie - Terapia Pedagogiczna.

mgr Marzena Chudek (nauczyciel kontraktowy)

Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Cieszynie – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.

mgr Karolina Siedlaczek (nauczyciel mianowany) logopeda, neurolgopeda.

Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Cieszynie – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Logopedia z elementami neurologopedii; Uniwersytet Śląski w Katowicach - Logopedia i Medialna Emisja Głosu. Neurologopedia.

mgr Kamila Domka (nauczyciel kontraktowy)

Wykształcenie: /Licencjat/ Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej - Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna; /Magisterium/ Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej - Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną.

mgr Barbara Czyż (psycholog)

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Wydział Psychologii.

mgr Joanna Grygierzec (nauczyciel dyplomowany, katecheta)

Wykształcenie: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie - Teologia.

 

Copyright 2014  Przedszkole nr 1 Goczałkowice-Zdrój