Aktualności

Home Aktualności

LOGOPEDYCZNY  KONKURS  PLASTYCZNY
REGULAMIN
Temat konkursu: „Rymuję i rysuję”

Zdjęcia do rymu:

Zdjęcia do rymu: “Miś-ryś”.

Konkurs organizowany jest przez mgr Weronikę Stasicką z Publicznego Przedszkola nr 2 i nr 1 oraz mgr Karolinę Siedlaczek z Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach Zdroju

Forma pracy: plastyczna
Technika: dowolna
Czas trwania konkursu:
od 18 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r.

Konkurs adresowany jest do dzieci, uczęszczających na terapię logopedyczną.

Celem konkursu jest:
– rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci
– prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych
-rozwijanie percepcji słuchowej
-współpraca logopedy, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.

Na konkurs należy dostarczyć pracę plastyczną, przedstawiającą parę (lub dwie pary) rymujących się wyrazów.

Prace należy składać u logopedy- u p. Karoliny (dzieci z Przedszkola nr 1) i u pani Weroniki (dzieci z Przedszkola nr 2) w opisanych kopertach (imię, nazwisko, grupa). Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy i drobne upominki.
                                               mgr Karolina Siedlaczek i mgr Weronika Stasicka

Oferta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (Pakiet NNW szkolne od Bezpieczny.pl) przeznaczonego dla uczniów i pracowników placówek oświatowo-wychowawczych

Tabela-bezpieczny – pdf
OWU – pdf
Oferta_przedszkole_0%_rabat_10_zwolnionych_2021 (1) – pdf
karta-produktu-bezpieczny (2) pdf

SZANOWNI RODZICE

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022 zapraszamy na spotkania informacyjno – organizacyjne wg harmonogramu:

Gr. “MISIE” (3-latki) wtorek 31 sierpnia 2021 r. godz. 17:00

Gr. “BIEDRONKI” (4-latki) wtorek 31 sierpnia 2021r.godz. 16.30

Gr. “PSZCZÓŁKI” (5-latki) – czwartek 2 września 2021r. godz. 17:00

Gr. “KOTKI” ( 6-latki) – czwartek 2 września 2021r. godz. 16.30

Prosimy o przybycie na spotkania w maseczkach oraz prosimy o  dezynfekcję rąk przy wejściu do przedszkola oraz zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.

Nowy rok szkolny rozpoczyna się w środę 1 września 2021r. Nasze przedszkole jest czynne w godzinach 6:30-16:30.

Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola. Wyjątek stanowi wejście na teren placówki  rodziców z dziećmi nowoprzyjętymi. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce oraz posiadać zakryte usta i nos. Przy oczekiwaniu w kolejce należy zachować bezpieczną odległość.

Dzieci przyprowadzamy do placówki w godzinach od 6.30 do 8.00.

W związku z powyższym od godz. 6.30 do godz. 8:00:

– dzieci 4, 5 i 6 – letnie przejmowane są od rodzica przez dyżurującego pracownika, który pomoże dziecku w czynnościach samoobsługowych w szatni i zaprowadzi do odpowiedniej sali,

– Rodzic z dzieckiem 3 – letnim kieruje się do szatni, rozbiera dziecko i przekazuje do odpowiedniej grupy. Rodzic zobowiązany jest do osłonięcia nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m,

Ta sama zasada obowiązuje podczas odbioru dziecka z placówki.

Za utrudnienia przepraszamy, ale wszystko to ma służyć bezpieczeństwu nas wszystkich.

Prosimy o uważne śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej.

Należy pamiętać, że do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe (bez kataru, kaszlu, temperatury, itp ).

 

Informacje dotyczące programu „PROFILAKTYKA 40PLUS”

pismo PPIS w Tychach – Profilaktyka 40PLUS – pdf

Goczałkowice – Zdrój 16.06.2021 r.

Informacja

Informujemy Rodziców, że w związku z wolnymi miejscami, którymi dysponuje  Publiczne Przedszkole nr 2
w sierpniu 2021r.  istnieje możliwość przyjęcia 2 dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1.

Ponieważ Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli i żłobków nie uległy zmianie, zgłoszenie dziecka, które uczęszcza do naszego przedszkola, na dyżur sierpniowy w Przedszkolu nr 2 jest możliwe tylko w bardzo wyjątkowych  sytuacjach.

Zainteresowani powyższą informacją Rodzice, proszeni są  o kontakt z dyrektorem Publicznego Przedszkola nr 1 w formie  telefonicznej nr tel. 32 210 72 67
do piątku 18.06.2021r. do godz. 12:30

                Ewa Chojkowska

„Dzieci w wirtualnej sieci”

Szanowni  Rodzice/ Prawni Opiekunowie dzieci przedszkolnych, w związku z prośbą Ministerstwa Edukacji i Nauki w załączniku  prosimy o zapoznanie się z opracowaną przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii broszurą „Dzieci w wirtualnej sieci”
Pobierz plik pdf: broszura_dzieci-w-wirtualnej-sieci_2021

Szanowni Państwo!

W przypadku kiedy aktualne wytyczne GIS z dnia 25.08.2020r. będą nadal obowiązywały, zgodnie z arkuszem organizacji pracy Przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 dyżur wakacyjny w Publicznym przedszkolu nr 1 przy ul. Szkolnej 15 odbędzie się w miesiącu lipcu. Dyżur wakacyjny będzie dotyczył tylko dzieci, które zapisane są do Publicznego
Przedszkola nr 1. W miesiącu sierpniu placówka będzie nieczynna z powodu przerwy wakacyjnej.

 

Chętnych rodziców, którzy chcą zapisać swoje dzieci na dyżur wakacyjny prosimy o kontakt telefoniczny bądź drogą mailową do dnia 31 maja 2021r.

Szanowni Państwo,
Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z psycholog Beatą Liwowską przygotowało dla Państwa kolejny filmik w ramach naszego cyklu poradników edukacyjnych adresowanych do rodziców. Motywem przewodnim filmu jest rozwój dziecka. 
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu. Filmy przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa. Dlatego też gorąco zachęcamy do zamieszczania filmu na stronie internetowej Państwa placówki i w mediach społecznościowych.
Link do filmu: https://youtu.be/Eao2j4IoKPg
Wszystkie filmy przygotowane w ramach cyklu „CRL uczy rodziców” dostępne są na stronie: wspierajmarzenia.pl

Z poważaniem,
Janusz Bieńkowski
Prezes Centrum Rozwoju Lokalnego

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

            Informujemy Rodziców o zakończeniu pierwszego etapu prac Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu nr 1 dla kandydatów  na rok szkolny 2021/2022. Informację o zakwalifikowaniu kandydata lub niezakwalifikowaniu kandydata otrzymają Rodzice w dniu jutrzejszym tj. 12 marca 2021 r. drogą telefoniczną  po uprzednim podaniu daty i miejsca urodzenia kandydata. Informację powyższą przekażą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju.

Przypominamy również Rodzicom o potwierdzeniu woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenie należy dostarczyć do Publicznego Przedszkola nr 1 do 19.03.2021 r. w godzinach pracy przedszkola.

Wszystkie potrzebne dokumenty tj. karta zapisu dziecka do przedszkola oraz oświadczenia są dostępne do pobrania i wydrukowania w zakładce naszej strony „PRZEDSZKOLE/REKRUTACJA”

Projekt edukacyjny "Każdy przedszkolak dobrze wie, zimą ptaki dokarmia się" ma na celu wdrożenie działań związanych z dokarmianiem ptaków w okresie zimowym i wczesnowiosennym. W toku projektu dzieci zdobędą wiedzę: jak i czym dokarmiać ptaki, samodzielnie wykonają grupowy karmnik a także będą dokonywały obserwacji ptaków przylatujących do karmnika. Każdy uczestnik programu stworzy własny atlas ptaków zimujących w Polsce i będzie prowadził własny dziennik obserwacji.
Program własny „ Adaptacja w przedszkolu” stworzony został , aby w jak najlepszy sposób pomóc dziecku w zaadaptowaniu się w nowym środowisku. Pierwsze dni, a nawet tygodnie w przedszkolu to czas doświadczania intensywnych przeżyć. Głównym celem jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa mając na uwadze jego indywidualne predyspozycje, szanując jego tożsamość.
Innowacja „Zakodowane piątki” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej. Inspiracją innowacji był program edukacyjny "Uczymy dzieci programować". Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.