Pedagogika Montessori

Home Pedagogika Montessori

„POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMODZIELNIE”

Maria Montessori

PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI OBECNA  W NASZYM PRZEDSZKOLU.

Koncepcja pedagogiczna Marii Montessori przeżywa w świecie swój renesans. Zainteresowanie tą pedagogika nie ominęło również Polski.

Kim była M. Montessoriur. 31 sierpnia 1870, zm. 6 maja 1952– włoska lekarka, twórczyni systemu wychowania dzieci zw. metodą Montessori. Metoda ta kładzie nacisk na swobodny rozwój dzieci. Przeciwstawia się tłumieniu  aktywności dzieci. Uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Odkryła także zjawisko polaryzacji uwagi u dzieci. Przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na w prowadzenie  tych elementów do naszej pracy pedagogicznej?
Ponieważ pedagogika M. Montessori daje dzieciom  szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego, kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania..

Główne założenia Montessori: uczenie poprzez działanie, tworzenie takiego otoczenia, by dziecko było skupione, prowadzenie tzw. „lekcji ciszy”, dbanie o porządek przez dzieci, przestrzeganie reguł społecznych.Decydującym  warunkiem harmonijnego rozwoju dziecka jest odpowiednie środowisko, które ma wspomagać prawidłowy rozwój jego osobowości poprzez czynienie go zadowolonym i szczęśliwym. Dzięki takiemu samopoczuciu dziecko szybciej i chętniej zdobywa wiedzę. Zachęcamy, by dziecko samodzielnie dochodziło do wiedzy poprzez dostarczenie mu odpowiedniego materiału dydaktycznego.  Jest przygotowany zgodnie z określonymi regułami  m. in.  kontrola błędów, która umożliwia samodzielne poszukiwanie rozwiązań oraz czerpanie radości z sukcesu; dzięki temu dziecko nabiera zaufania we własne siły i pragnie podejmować nowe, trudniejsze zadania. Staramy się, by materiał rozwojowy  wg zasad M. Montessori  (a jest on specyficzny) był w naszym przedszkolu coraz bogatszy. Na razie jest jeszcze dość ubogi, ale stopniowo wzbogacamy naszą placówkę , również dzięki wsparciu rodziców. Nauczyciele sami  także tworzą  takie materiały i pomoce.
Materiał występuje w pojedynczych egzemplarzach, co uczy dziecko respektowania potrzeb innych, cierpliwości, oraz zgodnego współżycia  z kolegami.